Knap kunst­je in Span­je

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Hon­der­den men­sen kwa­men dit week­end bij­een in het Spaan­se Tar­ra­go­na, om enor­me men­se­lij­ke to­rens te bou­wen. Niet voor de lol ove­ri­gens, maar het is een heu­se com­pe­ti­tie: wie bouwt de hoog­ste en meest com­plexe to­ren?

De­ze men­se­lij­ke to­rens, of ca­s­tells zo­als ze in het Ca­ta­laans he­ten, zijn een sym­bool ge­wor­den voor Ca­ta­lonië. De­ze re­gio in het noord­oos­ten van Span­je streeft naar meer au­to­no­mie. Ca­s­tells, die in 2010 door UNESCO wer­den uit­ge­roe­pen tot im­ma­te­ri­eel cul­tu­reel erf­goed van de mens­heid, staan sym­bool voor de unie­ke Ca­ta­laan­se cul­tuur.

De to­ren kan blij­ven staan dank­zij een nauw­keu­ri­ge ver­de­ling van het ge­wicht. De ba­sis of pi­nya wordt ge­vormd door soms wel hon­derd ca­s­tel­lers, die al­le­maal met hun borst te­gen el­kaar aan druk­ken (en daar­mee ook een han­dig men­se­lijk kus­sen vor­men voor het ge­val ie­mand naar be­ne­den tui­melt). To­rens kun­nen tien tot twaalf ni­veaus heb­ben, met op ie­der ni­veau soms wel vijf ca­s­tel­lers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.