Tof­fe IT-func­ties

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded content -

Tien tof­fe func­ties waar je niet ge­lijk aan denkt als je het hebt over wer­ken in de IT.

1 Ex­pe­rien­ce Lead 2 Chan­ge Ma­na­ger 3 Fe­a­tu­re En­gi­neer 4 In­no­va­tor

5 Scrum Mas­ter 6 Pro­ject Ma­na­ger 7 Se­cu­ri­ty Spe­ci­a­list 8 Pro­cess In­for­ma­ti­on Ana­lyst

9 UX De­sig­ner 10 Custo­mer Jour­ney Ex­pert

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.