ZING JE­ZELF WARM

Metro Holland (Amsterdam) - - Branded Content -

Zing je­zelf warm in de Re­gu­liers­dwars­straat bij ka­ra­o­ke­bar Du­ke of Tokyo. Of heet zelfs, want een­maal bin­nen stij­gen de tem­pe­ra­tu­ren per num­mer (en sa­ke) en wil je nooit meer weg. En dat wil­len zij ook niet. De jon­gens ach­ter Du­ke of Tokyo, die in het fes­ti­val­sei­zoen op me­nig feest staan met hun ka­ra­o­ke­ka­ra­vaan, heb­ben on­langs nog de Food­blog­gers-award ge­won­nen voor bes­te slash-con­cept, want je kunt er niet al­leen de ster­ren van de he­mel zin­gen, maar je­zelf ook licht­jes in je hoofd drin­ken met sa­ke (en bier en cock­tails). Je waant je even in Ja­pan, waar niets te gek is en al­les kan. Kan­pai.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.