BOERIN MICHELLE

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Kijk eens naar de ogen van Ruud en Maar­ten. De laat­ste is meer naar bin­nen ge­keerd dan Ruud. Maar­ten en Michelle zul­len geen goe­de match vor­men. Hij voelt zich door haar op­ge­jaagd en zij voelt zich door hem af­ge­remd. Ze waar­deer­de het tij­dens de bar­be­cue heel erg dat Ruud met ie­der­een aan het pra­ten was en so­ci­aal en leuk deed. Dat heeft Maar­ten to­taal niet. Als je ie­mand net leert ken­nen lijkt dat een leu­ke uit­da­ging. Dat ie­mand heel an­ders is en dat je daar­van kunt le­ren. Maar op een ze­ker mo­ment breekt dat op. Maar­ten heeft soms de be­hoef­te om heel erg op zich­zelf te zijn. Dan heeft zij op een ge­ge­ven mo­ment zo­iets van: doe niet zo on­ge­zel­lig en kom een kop thee drin­ken. En hij kan er niet te­gen als zij de he­le dag zegt wat hij moet doen. Dat gaat niet wer­ken. Ruud past be­ter bij haar, om­dat hij zo sym­pa­thiek en so­ci­aal is. Maar de ech­te vonk ont­breekt. Ze wil­len het al­le­bei echt heel graag, maar het is er ge­woon niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.