BOER MARNIX

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Er is niets ge­speeld aan Marnix. Hij is echt zo hard­han­dig, bot en com­man­de­rend. Hoe hij Jan­ne­ke on­der wa­ter duw­de is toch niet nor­maal? Zo­iets kun je spe­len­der­wijs doen, maar dan ziet het er an­ders uit. Nu vroeg ik me echt af hoe­lang hij haar on­der wa­ter zou hou­den. Hij is ne­ga­tief ty­pe. Ze klaag­de ook een keer over dat ze er­gens en­thou­si­ast over was en dat hij ge­lijk met een bot­te op­mer­king kwam. Tus­sen die twee gaat het dus niet wer­ken, want hij is ge­woon zo. Ber­ti­ne doet dat wei­nig. Zij denkt eer­der ver­stan­dig: ach… Om het ver­vol­gens naast zich neer te leg­gen. Hij wil mij gek ma­ken, maar dat lukt hem niet, zou ze kun­nen zeg­gen. Ber­ti­ne is voor een deel de vrou­we­lij­ke Marnix, waar hij naar op zoek is. Je voelt de uit­da­ging tus­sen die twee: wie is er ster­ker? Zij past daar­om be­ter bij hem dan Jan­ne­ke.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.