81X ZELF­MOORD ON­DER JON­GE­REN

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

In 2017 over­le­den 50 jon­gens en 31 meis­jes tot 20 jaar door zelf­do­ding, voor­na­me­lijk tie­ners ou­der dan 15. Drie op de tien jon­ge­ren had een mi­gra­tie­ach­ter­grond. Ge­mid­deld over­le­den el­ke maand 7 tie­ners. In de week van 3-9 ju­li lag het aan­tal het hoogst. 2017 liet re­gi­o­na­le ver­schil­len zien: een kwart van de jon­ge­ren die in 2017 over­leed door zelf­do­ding woon­de in Noor­dBra­bant. Ook in Gel­der­land is het aan­tal re­la­tief hoog: 5 per 100.000. Bron: CBS Wor­stel jij met zelf­moord­ge­dach­ten? Praat er­over! Bel 0900-0113 of chat www.113.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.