FLOORTJE OP BE­ZOEK BIJ AM­BAS­SA­DEURS

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

In een nieu­we se­rie reis­pro­gram­ma’s kijkt Floortje Des­sing mee met vier am­bas­sa­deurs. Ze draait een week met el­ke am­bas­sa­deur mee en doet daar­van ver­slag in de vier­de­li­ge se­rie Floortje en de am­bas­sa­deurs. Des­sing ont­moet Re­née Jo­nes-Bos in Rusland, Susan­na Ter­stal in Iran, Wou­ter Jur­gens in My­an­mar en Hans Doc­ter, am­bas­sa­deur Be­drijfs­le­ven en Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king die in Den Haag werkt. Des­sing maakt de se­rie om meer te we­ten te ko­men over het le­ven van am­bas­sa­deurs en de vraag­stuk­ken waar ze mee te ma­ken heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.