Stu­den­ten in de lam­pen bij Piano Man

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Bil­ly Joel had in 1974 nooit kun­nen den­ken dat zijn ‘Piano Man’ in 2018 op num­mer 3 in de Top 2000 zou staan. Stu­den­ten hiel­pen ’n hand(je).

maar een mix van de Top 2000. Dat vind ik nou leuk.”

Sta­ver­mans col­le­ga Bar­ry Paf van Ra­dio 100% NL vindt ‘Piano Man’ „een he­le goeie plaat” en merkt de lief­de on­der jon­ge­ren als hij in het land draait. „Ik had eens een klus en toen kwam een stu­den­ten­groep het num­mer in­der­daad aan­vra­gen. Ik vroeg nog: ‘Bil­ly Joel?’ ‘Jaaah!’, rie­pen ze toen, ‘draai voor­al het ein­de maar’.” Dat slot zit vol ‘la­la­la’ en het re­frein Sing us a song zon­der mu­ziek er­on­der: ui­ter­ma­te ge­schikt voor fees­ten en par­tij­en dus. „Al­le stu­den­ten gin­gen arm in arm”, zegt Paff. „Ze hin­gen in de lam­pen. De eer­ste keer wist ik niet wat me over­kwam.”

Dat weet Alexan­der Brous­sard al­lang. Hij is het boeg­beeld van tri­bu­te­band The Bil­ly Joel Ex­pe­rien­ce en lijkt ook wat op de mu­zi­kant („ik doe mijn best”). Vijf­tien tot twin­tig keer per jaar ‘is’ hij Joel, zo­als vol­gen­de week vrij­dag weer in De Vor­stin in Hil­ver­sum. Maar Brous­sard maak­te in zijn 30-ja­ri­ge car­ri­è­re on­der meer ook deel uit van Cra­zy Piano’s: „Ik heb ‘Piano Man’ in mijn le­ven dui­zen­den ke­ren ge­speeld. Er gin­gen nul avon­den voor­bij waar­op de song niet werd aan­ge­vraagd. Voor mij is het num­mer niet zo span­nend meer, maar het blijft een heel sterk lied­je in al z’n een­voud.”

„Na­tuur­lijk spelen we ‘Piano Man’ met The Bil­ly Joel Ex­pe­rien­ce”, zegt de zan­ger/pi­a­nist. „We slui­ten er­mee af. Ik kan het echt niet ma­ken om het niet te doen.” Dat stu­den­ten de Top 2000-top­no­te­ring heb­ben om­armd, snapt Brous­sard wel. „Zul­ke din­gen ge­beu­ren door de ja­ren heen. Ooit had je het met ‘I Will Sur­vi­ve’. Een hoop la­la­la en saam­ho­rig­heid is al­tijd leuk. Wie weet zin­gen stu­den­ten over vijf­tien jaar wel mas­saal ‘Hey Ju­de’.”

Tot slot, voor wie nog een goe­de quiz­vraag zoekt: hoe hoog kwam ‘Piano Man’ in de Top 40 ei­gen­lijk...? Het num­mer haal­de de Tip­pa­ra­de niet eens en dus de Top 40 niet. Flop!

Alexan­der Brous­sard van The Bil­ly Joel Ex­pe­rien­ce.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.