RUSLAND ON­DER EEN DEKEN VAN SNEEUW

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Ter­wijl wij bij de hui­di­ge tem­pe­ra­tu­ren al­leen maar kun­nen dro­men van een wit­te kerst, heeft Ko­ning Win­ter in Rusland al flink toe­ge­sla­gen. In hoofd­stad Mos­kou, bij­voor­beeld, werd het de­ze week al -14 gra­den. Laat staan hoe koud het al in Si­be­rie is. Br­rr... La­ten we ho­pen dat het geen voor­bo­de is van wat ons straks te wach­ten staat...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.