YVONNE LEMMERS – GRIP OP KOOLHYDRATEN, WEEKMENU’S

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Met het oog op de kerst­di­ners las ik het nieuw­ste kook­boek van di­ë­tis­te en best­sel­ler­au­teur Yvonne Lemmers. In dit werk over kool­hy­draat­arm le­ven staan weekmenu’s, die ze­ker door de gro­te fo­to’s soms aan­lok­ke­lijk over­ko­men, maar waar­bij ik vaak dacht: dit heb ik al eer­der ge­zien. Een roer­ei met zalm, een zelf­ge­maak­te bruschet­ta – erg cre­a­tief is het niet. Wat ook op­valt: hoe veel vlees en vis in de re­cep­ten op­dui­ken. Koolhydraten wor­den ge­zien als gro­te boos­doe­ner, maar waar­om niet meer re­ke­ning hou­den met ve­ge­ta­ri­sche eters, waar­om niet wat meer ver­ras­sen­de keu­zes? En hoe komt Lemmers ei­gen­lijk bij haar the­o­rie­ën? Voor fer­ven­te koks of men­sen met di­eet­wen­sen valt vast ge­noeg te ont­dek­ken, maar op mij heeft het wei­nig ef­fect. Al is het maar van­we­ge obli­ga­te tips als ‘goed kau­wen’. Of, het diep­te­punt: ‘Pro­beer de eer­ste maal­tijd zo lang mo­ge­lijk uit te stel­len zo­dat je een pe­ri­o­de van mi­ni­maal 15 uur niets eet. Dit geeft het af­val­len vaak een boost.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.