TRUMP BE­ZOEKT DE GRENS MET MEXI­CO

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump zal don­der­dag de grens met Mexi­co be­zoe­ken. Dat kon­dig­de de woord­voer­der van het Wit­te Huis, Sarah Sanders, gis­te­ren op Twit­ter aan. Trump wil er pra­ten met grens­wach­ten en men­sen die hel­pen bij de hu­ma­ni­tai­re cri­sis aan de grens. Ver­de­re de­tails wor­den bin­nen­kort be­kend­ge­maakt, al­dus Sanders. De pre­si­dent had eer­der aan­ge­kon­digd dat hij de grens in ja­nu­a­ri wil be­zoe­ken om een idee te krij­gen van de si­tu­a­tie daar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.