SPRING­TIJ

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

Voor de­ze storm wordt er ge­waar­schuwd met co­de geel. Naast de har­de wind­sto­ten is er in dit ge­val ook spra­ke van spring­tij. Dit komt door­dat de maan van­daag zo staat dat het voor meest ex­tre­me eb en vloed zorgt. Tij­dens de vloed kan het wa­ter 1 tot 2 me­ter ho­ger staan. Men­sen de langs kust wil­len lo­pen, moet daar­door ex­tra alert zijn. Het is mo­ge­lijk dat de dij­ken af­ge­slo­ten wor­den voor be­zoe­kers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.