Ls en die ore­ca­va

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

ui. ,,Men­sen zijn ook heel tra­di­ti­o­ne el Om te jan­ken zo lek­ker nor­maal is ’ie ge­ble­ven, die ou­de ver­trouw­de daar­op hoort ge­woon een wit­te.” wat ui be­treft, nie­mand wil een ro­de ui op zijn ha­ring of fri­kan­del­le­tje, Grasec­co wordt het drank­je van 2019, voor­spel­len Ma­rio en Die­de­rik van Cro­a­ti­an Gra­pes. Een be­taal­ba­re bub­bel die al­tijd kan, „een feest­je in de fles en in de mond!” Moe­der en doch­ter Peer en Nan­cy van Jacht­hav en ’t Fis­ser­tje op de Kaag doen in­spi­ra­tie op voor de bier- en bor­relk aart van hun ge­zel­li­ge fa­mi­lie­res­tau­rant. „Wij ser­ve­ren en schen­ken al­leen wat we zelf ook lek­ker vin­den.” Rechts de zwar­te drop­shot -en­gel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.