PRIJSREDUCTIE COFFEE-TO-GO GOED VOOR MI­LI­EU

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

’Zo hou­den we het wer­ken­de le­vOn wel vol’, tweet trein­rei­zig­ster @Lau­ta­sti­que met een knip­oog. Me­tro met kof­fie is voor veel och­ten­d­rei­zi­gers in­der­daad een ide­a­le com­bi­na­tie. Dat weet ook de NS, die sinds ok­to­ber op sta­ti­ons kor­ting op kof­fie (en thee) ge­ven als men­sen zelf een her­bruik­ba­re be­ker mee­ne­men. De prijsreductie van 25 cent pakt uit­ste­kend uit voor het mi­li­eu. De ac­tie heeft er­voor ge­zorgd dat de af­ge­lo­pen drie maan­den liefst 60.000 plas­tic be­kers min­der zijn ge­bruikt en op de af­val­hoop zijn be­land. Goed be­zig NS! Wij ’prij­zen’ jul­lie ac­tie dan ook van har­te aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.