’GEEN ZORGGEVAAR ZON­DER BRONO­VO’

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

CNV Zorg & Wel­zijn maakt zich geen zor­gen over een even­tu­e­le slui­ting van het Brono­vo-zie­ken­huis in Den Haag. Vol­gens vak­bonds­be­stuur­der Joost Veldt zou dat zon­der ge­dwon­gen ont­sla­gen kun­nen, om­dat er een door­lo­pend so­ci­aal plan is. Daar­bij komt de zorg niet in ge­vaar om­dat er vol­doen­de zie­ken­hui­zen zijn in de re­gio. ,,Er zijn se­ri­eu­ze plan­nen om het Brono­vo te slui­ten, maar wij zijn nog niet for­meel ge­ïn­for­meerd. We wil­len op kor­te ter­mijn op­hel­de­ring van de di­rec­tie, want dit geeft wel een hoop on­rust'', al­dus Veldt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.