Ber­ging zee­con­tai­ners be­gint van­daag

Metro Holland (Amsterdam) - - News -

De gro­te ber­gings­ope­ra­tie van de zee­con­tai­ners op de Noord­zee die vo­ri­ge week over­boord zijn ge­sla­gen van de MSC Zoe, be­gint van­daag. Bij de ber­ging wor­den in op­dracht van de re­de­rij MSC twee gro­te ber­gings­sche­pen en een klei­ne­re in­ge­zet. Gis­te­ren zijn de voor­be­rei­din­gen al be­gon­nen. De ber­gers gaan ca­me­ra’s on­der wa­ter in­zet­ten. Ge­lijk­tij­dig blij­ven Rijks­wa­ter­staat en de ber­gings­maat­schap­pij zoe­ken met bo­ten met so­nar­in­stal­la­ties en blijft de Kust­wacht re­gel­ma­tig in­spec­tie­vluch­ten uit­voe­ren om af­val en con­tai­ners te lo­ka­li­se­ren. Er zijn er in­mid­dels 238 ge­lo­ka­li­seerd, 18 aan­ge­spoeld (waar­van 1 in Duits­land) en 7 ge­bor­gen. Het hangt van het weer en het tij af hoe snel de ber­ging zal ver­lo­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.