JUNC­KER ACHT TIJD RIJP VOOR EEN STER­KER EU­RO­PA

Metro Holland (Holland) - - News -

„Nu is de tijd om een ster­ker en de­mo­cra­ti­scher Eu­ro­pa te bou­wen rich­ting 2025. De wind is terug in de zei­len en dat biedt kan­sen. Die moe­ten we grij­pen.”

Eu­ro­pees Com­mis­sie­voor­zitt­ter Jean-Clau­de Junc­ker zei dat woens­dag in zijn jaar­lijk­se ’Staat van de Unie’. Hij ont­vouw­de in een goed­ge­vuld Eu­ro­pees Par­le­ment in Straatsburg zijn vi­sie op de toe­komst van de Eu­ro­pe­se Unie. Vol­gens de Luxem­bur­ger heb­ben 27 Eu­ro­pe­se re­ge­rings­lei­ders ge­ko­zen voor een­heid, ge­steund door de eco­no­mi­sche groei en da­ling van de werk­loos­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.