AH waar­schuwt voor ont­stop­per­fles­sen

Metro Holland (Holland) - - News -

Su­per­markt­ke­ten Al­bert Heijn waar­schuwt dat de dop­pen van zijn fles­sen ont­stop­per niet goed slui­ten. Daar­door be­staat het ge­vaar dat men­sen de bij­ten­de vloei­stof op hun li­chaam krij­gen. Het gaat om de AH Vloei­ba­re Ont­stop­per 500 ml. Door het ge­doe werkt de kind­vei­li­ge slui­ting mo­ge­lijk niet. AH ad­vi­seert daar­om om de fles­sen on­mid­del­lijk bui­ten be­reik van kin­de­ren op te slaan. Con­su­men­ten mo­gen het pro­duct ook te­rug­bren­gen naar de win­kel, ze krij­gen dan hun geld te­rug.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.