Kin­de­ren over­le­den tij­dens gij­ze­ling VS

Metro Holland (Holland) - - News -

Een man, met een uit­ge­breid straf­blad, heeft in Flo­ri­da vier kin­de­ren en zich­zelf dood­ge­scho­ten. Vol­gens de po­li­tie zijn twee van de kin­de­ren (tus­sen de één en elf jaar oud) van de da­der zelf en de an­de­re twee van zijn vrien­din. Toen de po­li­tie na een mel­ding van hui­se­lijk ge­weld naar het ap­par­te­ment van de fa­mi­lie kwam, werd van­uit de wo­ning ge­scho­ten. Een agent werd hier­bij ge­raakt. De man ver­schans­te zich ver­vol­gens met de kin­de­ren in de wo­ning waar­na een gij­ze­ling van on­ge­veer 21 uur ont­stond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.