Leu­gens

Metro Holland (Holland) - - News -

In fe­bru­a­ri kwam naar bui­ten dat Hal­be Zijlstra had ge­lo­gen over zijn aan­we­zig­heid bij een ont­moe­ting met de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin in 2006. Het ver­haal dat de mi­nis­ter ver­tel­de, was dat hij als medewerker van Shell ach­ter­in een zaal­tje zat en Poe­tin zijn plan­nen voor "GrootRus­land" hoor­de ver­tel­len. Zijlstra was daar ech­ter niet bij. Vol­gens de oud­mi­nis­ter is het ver­haal van Poe­tin wel echt waar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.