6

Metro Holland (Holland) - - News -

Mi­chael P. slikt zes ver­schil­len­de me­di­cij­nen, ver­tel­de hij de recht­bank. Het zijn 'dow­ners' vol­gens P., zijn ener­gie en emo­ties wor­den er door on­der­drukt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.