Trump ge­no­mi­neerd voor No­bel­prijs

Metro Holland (Holland) - - News -

Twee Noor­se po­li­ti­ci heb­ben de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump ge­no­mi­neerd voor de No­bel­prijs voor de Vre­de. De par­le­men­ta­ri­ërs van de Voor­uit­gangs­par­tij vin­den dat de Ame­ri­kaan de pres­ti­gi­eu­ze on­der­schei­ding ver­dient van­we­ge zijn toe­na­de­ring tot Noord-Ko­rea, be­richt de Noor­se om­roep NRK. Trump kan dit jaar ver­moe­de­lijk niet meer mee­din­gen naar de Vre­des­prijs. De dead­line voor het op­ge­ven van kan­di­da­ten ver­liep in ja­nu­a­ri. De Ame­ri­kaan­se lei­der was wel­is­waar al eer­der ge­no­mi­neerd voor de Vre­des­prijs van 2018, maar die aan­mel­ding is la­ter ge­schrapt. De zo­ge­naam­de af­zen­der bleek van niets te we­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.