Ier­se pre­mier is ge­doe rond Brexit beu

Metro Holland (Holland) - - News -

De Ier­se pre­mier Leo Va­rad­kar vindt dat de re­ge­ring van buur­land Groot-Brit­tan­nië kno­pen moet door­hak­ken over wat zij hoopt te be­rei­ken bij de Brit­se uit­tre­ding uit de Eu­ro­pe­se Unie. „Ik denk dat het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk be­slis­sin­gen moet ne­men en keu­zes moet ma­ken”, zei Va­rad­kar.

Het na­de­ren­de Brit­se ver­trek uit de EU is een splijt­zwam in de Brit­se po­li­tiek. Po­li­ti­ci moe­ten ge­voe­li­ge be­slis­sin­gen ne­men over wat voor re­la­tie met de EU ze wil­len nastre­ven. „Ze lij­ken door­lo­pend in­ter­ne dis­cus­sies te voe­ren”, merk­te de Ier­se pre­mier op. „Een be­sluit ne­men wordt niet een­vou­di­ger als je het voor je uit­schuift.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.