‘Nee, er is geen ver­van­gen­de vlucht via een an­de­re maat­schap­pij’

Metro Holland (Holland) - - News -

Dat de ene lucht­vaart­maat­schap­pij de an­de­re niet is, we­ten we in­mid­dels al­le­maal. Bij de ene zit je als een sar­dien­tje in een blik en ne­geert het per­so­neel je en bij de an­de­re heb je ge­noeg been­ruim­te én lo­pen de meest vrien­de­lij­ke ste­war­des­sen rond.

De web­si­te Air­help.com zet ie­der jaar de bes­te en de slecht­ste air­li­nes op een rij op ba­sis van het aan­tal ver­tra­gin­gen, de ser­vi­ce aan boord én de af­han­de­ling van klach­ten. Dit jaar kwam Qa­tar Air­ways als bes­te uit de bus en ein­dig­de WOW Air uit IJs­land op de 72ste en laat­ste plaats. Met na­me de klacht­af­han­de­ling is vol­gens Air­help om te hui­len; ze krij­gen een 1,7 voor de­ze ser­vi­ce.

Het ver­haal dat le­zer Caro­li­ne deel­de, spreekt boek­de­len: „Met WoW air zou ik be­gin dit jaar naar Ame­ri­ka vlie­gen. We moesten al­le­maal uit­stap­pen om­dat er ‘iets met de mo­tor’ was. Een­maal weer bij de ga­te werd om­ge­roe­pen dat de vlucht werd ge­can­celd. Maar er was ver­der geen per­so­neel van WoW om ons te be­ge­lei­den; we moesten on­ze mail maar in de ga­ten hou­den. We zou­den daar­in 3 keu­zes krij­gen: om­boe­ken, wach­ten op de vol­gen­de vlucht of al­les can­ce­len. Er kwam bij mij geen mail bin­nen. Rond­vra­gend kwam ik er via Swis­sport dan ein­de­lijk ach­ter: ‘Nee, er is geen ver­van­gen­de vlucht via een an­de­re maat­schap­pij. Nee, mor­gen vliegt er ook niets van WoW. Nee, we we­ten niet of er over­mor­gen wel plek is.’ Ik kon wel een ho­tel­over­nach­ting krij­gen maar dan ver­viel mijn recht op can­ce­len. De he­le mid­dag ge­wacht op mijn ba­ga­ge om ver­vol­gens weer naar huis te gaan... Nooit in Ame­ri­ka aan­ge­ko­men!”

EPA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.