Blat­ter niet aan­we­zig bij ope­ning WK

Metro Holland (Holland) - - News -

Hij heeft een uit­no­di­ging op zak van de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin, maar toch laat Sepp Blat­ter zich voor­lo­pig niet zien op het WK in Rus­land. De 82-ja­ri­ge Zwit­ser liet via zijn woord­voer­der we­ten dat hij in ie­der ge­val van­daag ont­breekt bij de ope­nings­wed­strijd in Mos­kou tus­sen het gast­land en Sau­diAra­bië. Wan­neer hij wel naar Rus­land komt, blijft voor­lo­pig on­dui­de­lijk. De om­stre­den Blat­ter had tus­sen 1998 en 2015 de lei­ding bij we­reld­voet­bal­bond FIFA. De Zwit­ser leg­de drie jaar ge­le­den zijn func­tie neer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.