49 pos­ters in de stra­ten

Metro Holland (Holland) - - News -

De stra­ten rond het Pink­pop­ter­rein Me­ga­land han­gen dit week­end vol nos­tal­gie. Op ban­ners aan lan­taarn­pa­len is de roem­ruch­te ge­schie­de­nis van het fes­ti­val te zien op 49 pos­ters. Zo blik­ken be­zoe­kers even te­rug naar toen, zo­als het con­cert van The Rol­ling Sto­nes in 2014.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.