GE­SPLE­TEN

Metro Holland (Holland) - - News -

de ber­gen te kun­nen be­scher­men, red.), maar ik heb het ge­voel dat er meer re­gels zijn voor mijn baar­moe­der dan voor mijn wa­pens. Als ik abor­tus wil ple­gen krijg ik een heel pa­pier­werk voor de kie­zen. Twee tot drie da­gen lang la­ten ze je eerst door een hel gaan en krijg je bij­voor­beeld de hart­slag van je foe­tus te ho­ren. Toen ik een hand­pi­stool wil­de ko­pen was dat an­ders. Ik liep de win­kel bin­nen en tien mi­nu­ten la­ter liep ik weg met een pi­stool.

MARC BRESTER

And­rea Coo­per, die lie­ver An­dy ge­noemd wordt, denkt haar moe­der Lau­ra door en door te ken­nen. Maar wan­neer er een schiet­par­tij plaats­vindt ziet An­dy in­eens een koel­bloe­di­ge en be­re­ken­de kant van haar moe­der. Is haar moe­der wel wie ze zegt te zijn? Of pro­beert haar moe­der een vo­rig le­ven te ver­doe­ze­len, waar­in ze een kou­de kil­ler was in plaats van een lief­heb­ben­de zacht­aar­di­ge vrouw? An­dy krijgt niet veel tijd om over de­ze vra­gen na te den­ken. Voor ze het weet wordt ze mee­ge­zo­gen in een hel­se road­trip dwars door Ame­ri­ka, ter­wijl haar moe­ders wa­re iden­ti­teit zich steeds dui­de­lij­ker af­te­kent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.