‘We­reld­kam­pi­oen, het zou de ul­tie­me droom zijn’

Tach­tig ga­mers strij­den zon­dag in De Kuip om de eind­over­win­ning in de Fey­en­oord eLe­a­gue. Fey­en­oords eSpor­ter Jim­my Don­kers (Yim­mieHD) deelt er tips en tricks, én speelt la­ter de­ze zo­mer na­mens de Rot­ter­dam­se top­club het We­reld­kam­pi­oen­schap FIFA18 in Lon­de

Metro Holland (Holland) - - News - STE­VEN VAN DER HOE­VEN nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl ‘De Fey­en­oord eA­ca­de­my is voor ga­mers die be­ter wil­len wor­den een gro­te kans’ Jim­my Don­kers, eSpor­ter Fey­en­oord

Eind vo­rig jaar won jij het FIFA­toer­nooi voor le­den van Het Le­gi­oen, op de PlaySta­ti­on 4. Wat moet je doen om een groot toer­nooi in De Kuip te win­nen?

Don­kers:

„Voor­al je ei­gen spel spe­len, dus vast­hou­den aan je skills en tac­tie­ken. Ik bouw rus­tig op, wacht tot de te­gen­stan­der cen­traal ach­ter­in een gat laat val­len of in­stapt met een ver­de­di­ger. Dat zijn sig­na­len voor mij om zo snel mo­ge­lijk een één-twee aan te gaan en zo vrij voor de kee­per te ko­men. Ne­gen van de tien keer is het dan een doel­punt. Ik val graag aan – van af­stand schie­ten doe ik nau­we­lijks.”

En ver­der?

„Be­sef­fen dat een toer­nooi in De Kuip an­ders is dan thuis op je ka­mer ga­men. Deel­ne­mers krij­gen te ma­ken met ex­tra span­ning en daar moet je mee kun­nen om­gaan. De een krijgt tril­len­de han­den, de an­der ge­niet er juist van. Ik heb het ge­luk dat ik me goed kan af­slui­ten van mijn om­ge­ving.”

Hoe? An­de­re ga­mers kij­ken con­ti­nu over je schou­der mee.

„Daar krijg ik ei­gen­lijk niets van mee. Ik ben één met wat er op het scherm ge­beurt en mijn mu­ziek. Ik speel met oor­dop­pen in, ga mee in het tem­po van de mu­ziek. Hou­se, net geen hards­ty­le, maar wel veel drops. Ik ben van na­tu­re al een aan­val­len­de spe­ler, en door die be­ats kom ik he­le­maal in een of­fen­sie­ve flow. Sco­ren is lek­ker.”

Juich je?

„Ja, kort. Even die adre­na­li­ne kwijt. Maar die flow is hei­lig.”

Fey­en­oord start vol­gend sei­zoen een of­fi­ci­ë­le eA­ca­de­my, waar­in drie jon­ge ga­mers wor­den op­ge­leid tot eSpor­ter. Fi­na­lis­ten van de Fey­en­oord eLe­a­gue kun­nen ge­scout wor­den. Een ta­lent­vol­le vij­ver?

„Die tach­tig fi­na­lis­ten heb­ben zich ge­kwa­li­fi­ceerd via toer­nooi­en waar­aan ruim 800 ga­mers mee­de­den. Kom je daar­uit bo­ven­drij­ven, dan kun je wel wat. Zelf ben ik ook tij­dens een Fey­en­oord­toer­nooi ont­dekt door de club. De eA­ca­de­my is voor wie be­ter wil wor­den als ga­mer een gro­te kans.”

En voor wie Fey­en­oord wil ver­te­gen­woor­di­gen. Jij speelt je wed­strij­den te­gen­woor­dig in het rood-wit.

„In het be­gin was dat wel een beet­je on­wer­ke­lijk. Ik ben gek van Fey­en­oord, heb een sei­zoen­kaart en zat be­gin vo­rig sei­zoen nog in het uit­vak tij­dens PSV-uit. Nu helpt mijn club me om be­ter te wor­den als ga­mer en op an­de­re ge­bie­den waar je als eSpor­ter van een prof­club mee te ma­ken krijgt. Ik ben na­mens de club aan­we­zig bij eve­ne­men­ten en speel als Fey­en­oor­der in­ter­na­ti­o­na­le toer­nooi­en. Bij­zon­der om mee te ma­ken.”

Vo­ri­ge maand kwa­li­fi­ceer­de je je voor de eWorld Cup Grand Fi­nal, waar de zes­tien bes­te pro­fes­si­o­ne­le FIFA-spe­lers op de PlaySta­ti­on 4 strij­den om de we­reld­ti­tel.

„Het gaat al­le­maal snel. Ik be­gon het jaar als nieuw ta­lent van Fey­en­oord, en nu ga ik al strij­den om het al­ler­hoog­ste. De sup­port van Jaey Daal­hui­sen, Fey­en­oords an­de­re eSpor­ter, is be­lang­rijk. Wij wer­ken goed sa­men, wil­len al­le­bei de club zo goed mo­ge­lijk re­pre­sen­ten.”

Kun jij we­reld­kam­pi­oen wor­den?

„Ja. In de top is ie­der­een aan el­kaar ge­waagd – er had­den zich ook zo zes­tien an­de­re ga­mers kun­nen kwa­li­fi­ce­ren. Het gaat om skills, tac­tiek, fo­cus en een beet­je ge­luk. We­reld­kam­pi­oen, het zou de ul­tie­me droom zijn. Het is een se­ri­eu­ze zaak – ik ge­loof dat de win­naar 250.000 dol­lar krijgt. Dat kan je le­ven ver­an­de­ren.”

Is een pro­fes­si­o­neel le­ven als eSpor­ter mo­ge­lijk?

„Op dit mo­ment zijn er maar wei­nig die er­van kun­nen le­ven, maar ik denk dat het die vlucht wel gaat ne­men de ko­men­de ja­ren. Ik heb die am­bi­tie. Maar de af­ge­lo­pen da­gen was ik ook ge­woon druk met mijn ten­ta­men­week voor een mbo-op­lei­ding tot pro­ces ope­ra­tor.”

Kun je ei­gen­lijk een pot­je voet­bal­len?

„Op het veld? Ik speel in het eer­ste elf­tal van GHVV, op za­ter­dag in de der­de klas­se. Als spits of rechts­bui­ten, dat aan­val­len­de zit echt in mij. Vroe­ger wil­de ik prof­voet­bal­ler wor­den, nu voetbal ik voor­al voor mijn ple­zier en om fit te blij­ven als eSpor­ter.”

Over een paar maan­den komt FIFA19 uit. Kun je wach­ten?

„Ik moet wel, fo­cus me van­we­ge het WK vol­le­dig op FIFA18. Je kunt straks ein­de­lijk Cham­pi­ons Le­a­gue spe­len, en ik hoop dat de Icons wor­den uit­ge­breid. Spe­len met ou­we voet­bal­hel­den is tof, zo leer je over de voet­bal­ge­schie­de­nis. Ruud Gul­lit en Hen­ke Lars­son zit­ten in 18. Van mij mo­gen Roy Ma­kaay en Pier­re van Hooi­jd­onk toe­ge­voegd wor­den. Met zul­ke Fey­en­oor­ders sco­ren – dat zou echt kic­ken zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.