Feitjes

Metro Holland (Holland) - - News -

• Aan­tal­len. Op dit mo­ment zijn we­reld­wijd ruim 65 mil­joen men­sen op de vlucht.

• Doel. Tij­dens de Nacht van de Vluch­te­ling wordt geld in­ge­za­meld voor al die vluch­te­lin­gen die zich er­gens - voor­al in kam­pen - in ei­gen re­gio be­vin­den (niet in Ne­der­land).

• Spon­so­ren. Wil je ook bij­dra­gen? Ga dan naar www.nacht­van­de­vluch­te­ling.nl/geef­nu.

• Be­ken­de kop­pen. On­der meer ac­teur Wal­de­mar To­renstra en pre­sen­ta­tor Jo­h­n­ny de Mol zijn dit jaar be­trok­ken bij de Nacht van de Vluch­te­ling.

• Te­le­vi­sie. Lies­beth Staats en Joris Lins­sen pre­sen­te­ren mor­gen­avond een li­ve-uit­zen­ding over de Nacht van de Vluch­te­ling (23.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 2, van­af de Wes­ter­gas­fa­briek in Am­ster­dam).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.