Klei­ne da­den, groots ef­fect

Metro Holland (Holland) - - News -

Soms zit ver­zet in klei­ne da­den. Mei­den in de staat Ut­tar Pra­desh in In­dia tar­ten de so­ci­a­le nor­men door cric­ket te spe­len of rond te ra­zen met hun ska­te­board. Ac­ti­vi­tei­ten die ab­so­luut aan jon­gens zijn voor­be­hou­den. De mei­den wil­len de­zelf­de rech­ten en kan­sen als jon­gens en voe­ren sa­men met Plan ac­tie te­gen scha­de­lij­ke tra­di­ties als het kind­hu­we­lijk. En met suc­ces! Het eerste dorp is kind­hu­we­lijk­vrij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.