Spo­ti­fy deelt stream­top­pers

Metro Holland (Holland) - - News - ME­TRO­NIEUWS

Mis­schien kun je hem niet meer aan­ho­ren of mis­schien staat het num­mer al maan­den in je meest ge­luis­ter­de lijst, maar ‘Sha­pe of You’ van Ed Shee­r­an is het meest ge­stream­de lied ooit op Spo­ti­fy.

Dat maak­te de po­pu­lai­re mu­ziekstrea­ming­dienst gis­te­ren be­kend. Spo­ti­fy viert de­ze week zijn tien­de ver­jaar­dag en gaf een rang­lijst vrij met de meest ge­stream­de num­mers. Na ‘Sha­pe of You’ vol­gen ‘One Dan­ce’ van Dra­ke en ‘Clo­ser’ van The Chain­smo­kers.

Dra­ke doet het so­wie­so goed op Spo­ti­fy, hij is de meest ge­stream­de ar­tiest. Daar­na vol­gen Emi­nem en Ed Shee­r­an.

Spo­ti­fy is ont­wik­keld door de Zwe­den Da­niel Ek en Mar­tin Lo­rent­zon. In ok­to­ber 2008 werd de dienst ge­lan­ceerd, als le­ga­le te­gen­han­ger van on­der meer Nap­ster en Ka­zaa (ken je die nog?). Spo­ti­fy heeft naar ei­gen zeg­gen meer dan 40 mil­joen lied­jes en pod­casts in de ca­ta­lo­gus, meer dan 3 mil­jard play­lists en 180 mil­joen ac­tie­ve ge­brui­kers. De waar­de van de dienst wordt ge­schat op 39 mil­jard dol­lar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.