THE BIG CHOP

Metro Holland (Holland) - - News -

In de do­cu­men­tai­re The Big Chop on­der­zoekt film­maak­ster Sher­i­na Leer­dam waar­om zwar­te vrou­wen moei­te heb­ben hun ei­gen, na­tuur­lij­ke af­ro­haar te om­ar­men. In The Big Chop toont Leer­dam een in­tiem beeld van drie jon­ge vrou­wen, elk met hun ei­gen ge­dach­ten en ge­voe­lens over af­ro­haar. De­ze vrou­wen ver­tel­len open­har­tig over hun haar en de twij­fels die ze daar­bij er­va­ren.

Za­ter­dag 13 ok­to­ber en zon­dag 14 ok­to­ber van­af 10.00 uur te zien in Film­huis Den Haag in het ka­der van The Black Achie­ve­ment Month.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.