CUR­LY HAIR IN­DEX

Metro Holland (Holland) - - News -

Big Chop: Het haar er­af knip­pen dat be­scha­digd is door che­mi­sche be­han­de­lin­gen zo­dat het on­be­scha­dig­de haar over­blijft.

Cur­ly: Het che­misch ma­ni­pu­le­ren van krul­len en/of kroes­haar om de krul­len gro­ver te ma­ken.

Na­tu­ral: Haar dat niet is aan­ge­tast door che­mi­sche be­han­de­lin­gen.

Nep­vlech­ten: Na­tuur­lij­ke vlech­ten waar­bij nep­haar is ge­bruikt.

Re­laxen: Het che­misch ma­ni­pu­le­ren van kroes­haar om de krul­len steil te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.