Vei­lig te­rug na mis­luk­te ra­ket­lan­ce­ring

Metro Holland (Holland) - - News -

De twee ruim­te­vaar­ders die gis­te­ren met hun cap­su­le een nood­lan­ding moesten ma­ken zijn on­ge­veer an­der­half uur na de lan­ding on­ge­deerd uit hun cap­su­le ge­stapt, meldt de Ame­ri­kaan­se ruim­te­vaart­or­ga­ni­sa­tie NASA.

Van­we­ge een man­ke­ment aan de stuw­ra­ket­ten moest de vlucht twee mi­nu­ten na de lan­ce­ring wor­den af­ge­bro­ken en moest de cap­su­le een nood­lan­ding ma­ken. Het is nog niet dui­de­lijk wat er pre­cies is mis­ge­gaan.

De Rus Alek­sej Ovtsjin­in en de Ame­ri­kaan Nick Ha­gue wa­ren op weg naar het in­ter­na­ti­o­na­le ruim­te­sta­ti­on ISS. Ze zijn in Cen­traal-Ka­zach­s­tan ge­land, in de buurt van de stad Dzjez­kaz­gan. Het duur­de on­ge­veer een uur voor­dat de red­dings­dien­sten met he­li­kop­ters de cap­su­le had­den be­reikt. Zo­als al­le ruim­te­vaar­ders zijn ze uit­ge­breid ge­traind op zul­ke om­stan­dig­he­den, ze le­ren on­der meer om te over­le­ven in de wil­der­nis.

De Rus­si­sche vi­ce­pre­mier Joe­ri Bo­risov heeft ge­zegd dat al­le be­man­de ruim­te­vluch­ten met dit ty­pe ra­ket wor­den op­ge­schort tot­dat het on­der­zoek naar de oor­zaak van het man­ke­ment is af­ge­rond.

In het ISS zit­ten mo­men­teel een Duit­ser, een Ame­ri­kaan­se en een Rus. Het is nog niet be­kend of de lan­ce­ring ge­vol­gen heeft voor hun mis­sie en hun te­rug­keer naar de aar­de. Rus­land is mo­men­teel als eni­ge in staat om be­man­nings­le­den naar het ISS en te­rug te bren­gen. Eind au­gus­tus werd een klein gaat­je ge­von­den in de wand van het Rus­si­sche vaar­tuig waar­mee de hui­di­ge be­man­ning naar het ISS was ge­gaan. Dat gaat­je was mo­ge­lijk ont­staan in de ra­ket­fa­briek op aar­de. Het is niet be­kend of er een ver­band is met de mis­luk­te lan­ce­ring van gis­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.