THE HAUN­TING OF HILL HOU­SE

Metro Holland (Holland) - - News -

De se­rie, die van­af van­daag op Net­flix te vin­den is, is een mo­der­ne re­ma­ke en een los­se be­wer­king van de ro­man van Shir­ley Jack­son. Vijf broers en zus­sen groei­den op in het be­roemd­ste spook­huis van Ame­ri­ka. Het ver­haal switcht tus­sen het he­den en ver­le­den. In het nu zijn ze al­le­maal vol­was­sen en wor­den ze her­e­nigd door de zelf­moord van hun zus­je. Ze wor­den daar­door ge­con­fron­teerd met de gees­ten uit hun ei­gen ver­le­den en lijkt het be­roem­de huis een ei­gen zie­ke ziel te huis­ves­ten die heel wat kip­pen­vel­mo­men­ten en schrik­sen­sa­ties te­weeg­brengt. Ook in een huis­ka­mer near you...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.