Ac­teur Ke­vin Spacey zwijgt op recht­bank­zit­ting

Metro Holland (Holland) - - News - ANP

De voor­ma­li­ge ster van de Net­flix-se­rie Hou­se of Cards Ke­vin Spacey ver­scheen gis­te­ren voor een recht­bank in Mas­sa­chu­setts. Dit deed hij voor een aan­klacht van aan­ran­ding van een acht­tien­ja­ri­ge jon­ge­man. Dat zou zijn ge­beurd na­dat hij hem dron­ken had ge­voerd in een bar in Nan­tuc­ket, ruim twee jaar ge­le­den.

Niet schul­dig

De Os­car-win­nen­de ac­teur hield geen plei­dooi voor de recht­bank, na­dat hij vo­ri­ge maand was aan­ge­klaagd in de zaak. Spacey ver­klaar­de in recht­bank­do­cu­men­ten dat hij van plan was ‘niet schul­dig’ te plei­ten.

Ge­kleed in een grijs pak en strop­das sprak Spacey ech­ter geen woord tij­dens de kor­te hoor­zit­ting. Een rech­ter be­val hem geen con­tact op te ne­men met zijn ver­meen­de slacht­of­fer.

#MeToo

De 59-ja­ri­ge ac­teur is een van de tien­tal­len man­nen die zijn be­ticht van sek­su­eel wan­ge­drag na­dat be­schul­di­gin­gen te­gen film­pro­du­cent Har­vey Wein­stein in 2017 leid­den tot we­reld­wij­de be­kend­heid van de #MeToo-be­we­ging.

Spacey raak­te in ok­to­ber 2017 in op­spraak toen ac­teur Antho­ny Rapp hem er­van be­schul­dig­de dat hij hem pro­beer­de te ver­lei­den in 1986, toen Rapp veer­tien jaar oud was. Spacey ver­ont­schul­dig­de zich voor on­ge­past ge­drag je­gens Rapp. De con­tro­ver­se leid­de er­toe dat Spacey uit Hou­se of Cards werd ge­zet.

Be­schul­di­gin­gen

De be­schul­di­gin­gen uit Nan­tuc­ket kwa­men voor het eerst aan de or­de in no­vem­ber 2017, toen tv-jour­na­lis­te He­a­ther Un­ruh ver­tel­de dat Spacey op 7 ju­li 2016 haar tie­ner­zoon had be­tast in een res­tau­rant/bar waar hij werk­te.

Als Spacey wordt ver­oor­deeld, kan hij vijf jaar ge­van­ge­nis­straf krij­gen. De zaak wordt op 4 maart voort­ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.