De eer­ste su­per­hel­den-sa­ga-mu­si­cal-hap­pe­ning ter we­reld. Zo noemt Bos The­a­ter­pro­duc­ties de mu­si­cal Mar­vel­lous en hon­derd Me­tro­le­zers mo­gen die ‘we­reld­pre­mi­è­re’ zien.

Metro Holland (Holland) - - News - ERIK JONK [email protected]

‘De schrij­vers en re­gis­seur van Mar­vel­lous zijn zich er­van be­wust dat er ook veel su­per­hel­den zon­der ca­pe zijn. In de mu­si­cal zal een re­pre­sen­ta­tief per­cen­ta­ge zon­der ca­pe ver­te­gen­woor­digd zijn.’ In klei­ne cur­sie­ve let­ters is de­ze tekst op de web­si­te van Mar­vel­lous te le­zen. Dan weet je wel een beet­je wat van­af van­avond, tij­dens de eer­ste try-out, de (gek­ke) strek­king is.

De pers kreeg gis­ter­mid­dag een stuk­je van de nieu­we pro­duc­tie van Bos The­a­ter­pro­duc­ties te zien. TV-pre­sen­ta­tor Den­nis Wee­ning stel­de vra­gen aan het script­duo Daan Wind­horst en Lu­cas de Waard – eer­der ver­ant­woor­de­lijk voor de net zo knots­gek­ke mu­si­cal Wats­ke­burt?! van en over De Jeugd van Te­gen­woor­dig – en is zelf heel blij. ,,Ja, ik ben nog­al een su­per­hel­den­fan.”

In Mar­vel­lous zijn de su­per­hel­den van wel­eer niet zul­ke hel­den meer. De­ze tij­den zijn voor hen na­me­lijk geen pret­je. Ooit haal­den su­per­hel­den de krant met iets over­zich­te­lijks als het ver­ij­de­len van een bank­roof, zo is de ge­dach­te. ,,Maar nie­mand leest meer kran­ten.” Waar­om de su­per­hel­den van de­ze pro­duc­tie Me­tro op de pers­dag heb­ben uit­ge­no­digd, is wat dat be­treft op z’n minst bij­zon­der. Want tja, nie­mand maar dan ook nie­mand leest dit ar­ti­kel...

De su­per­hel­den heb­ben hun ca­pe, als ze die al had­den, aan de wil­gen ge­han­gen. Zij wer­ken op een slaap­ver­wek­kend kan­toor. En dan te be­den­ken dat een van hen ooit bij­voor­beeld Ila­na was, de nooit er­ken­de doch­ter van God en zus van Je­zus. Of Joost de Den­ker, die ge­dach­ten kan le­zen (maar dat he­laas voor hem niet kan uit­scha­ke­len). En Tes­tos­te­ro dan, een su­per­ster­ke vent die ei­gen­lijk de elf­ja­ri­ge Dai­sy is, maar door de blik­sem werd ge­raakt.

De eer­ste die het duf­fe kan­toor­le­ven zat is, is Ki­ki Ver­weij. In een veel span­nen­der le­ven was zij Jus­ti­tia. Geen hel­din met su­per­krach­ten, maar ie­mand die met haar in­ven­ti­vi­teit en een er­fe­nis van haar moe­der gro­te schur­ken kon ver­slaan. Ke­ja Klaas­je Kwestro (De Ge­laars­de Poes) speelt de­ze pit­ti­ge tan­te. Al­thans, zo komt zij op de pers­dag in Hoofd­dorp over in haar glad­de su­per­hel­den­pak en met knal­paar­se lip­pen­stift. ,,Ik was back in the days de aan­voer­der van onze li­ga”, zegt Kwestro als­of zij daad­wer­ke­lijk een su­per­held is. ,,Ik kan het minst le­ven met ons pen­si­oen. Ik be­kok­stoof een plan om­dat ik vind dat de we­reld hel­den no­dig heeft en sleep daar­in mijn buur­man Giel mee.”

Giel is een rol van Da­niel Cor­ne­lis­sen (Vast­goed B.V., Show­po­nies). ,,Ik speel de fan die er­voor zorgt dat de su­per­hel­den hun rol weer kun­nen op­pak­ken. Giel heeft een strip­boe­ken­win­kel en weet als nerd van el­ke su­per­held die er maar is, iets af. Hij helpt Ki­ki Ver­weij mee om su­per­slech­te­rik De Kos­mo­naut te cre­ë­ren.” Kwestro: ,,Ki­ki is nog­al vast­be­ra­den, maar ja... het wordt span­nend en het loopt uit de hand.”

Hoe dat af­loopt, kun­nen niet min­der dan hon­derd Me­tro­le­zers (zie ka­der) zien. Kwestro en Cor­ne­lis­sen kij­ken naar die avond uit, ook om­dat het om de al­ler­laat­ste try-out van de re­pe­ti­tie­pe­ri­o­de gaat. Waar­om zou­den Me­tro­le­zers Mar­vel­lous moe­ten zien? Kwestro: ,,Die laat­ste try-out staan we hele­maal op scherp, ik be­loof hen een bij­zon­de­re voor­stel­ling. We pro­be­ren het su­per­hel­den­gen­re écht eer aan te doen en cool en epic te ma­ken in plaats van be­la­che­lijk.” Cor­ne­lis­sen: ,,En je krijgt iets to­taal nieuws, hè. Een mu­si­cal over nieu­we su­per­hel­den be­staat nog niet.”

’Ik be­kok­stoof een plan om­dat ik vind dat de we­reld hel­den no­dig heeft.’

Ke­ja Klaas­je Kwestro als su­per­hel­din Jus­ti­tia

LÉON HEN­D­RICKX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.