Stem­ming brexit op 15 ja­nu­a­ri

Metro Holland (Holland) - - News -

De stem­ming in het Brit­se par­le­ment over het brexi­t­ak­koord is op dins­dag 15 ja­nu­a­ri. Dat heeft een woord­voer­der van May ge­zegd, na over­leg van de pre­mier met haar be­lang­rijk­ste mi­nis­ters. De woord­voer­der van May zei dat de de­bat­ten in het par­le­ment woens­dag be­gin­nen en dat die vol­gen­de week dins­dag met een stem­ming wor­den af­ge­slo­ten. Brussel en Lon­den be­reik­ten eind vo­rig jaar een voor­lo­pig ak­koord over de voor­waar­den voor de brexit. De deal stuit­te ook op veel ver­zet in het Brit­se par­le­ment. Daar­op be­sloot May een cru­ci­a­le stem­ming in het La­ger­huis over de feest­da­gen heen te til­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.