TIPS VAN HET RO­DE KRUIS

Metro Holland (Holland) - - News -

Wat moet je doen bij een na­tuur­ramp? Het Ro­de Kruis geeft je een aan­tal tips.

Voor je reis:

• Lees het reis­ad­vies, zo­dat je weet wie je kunt bel­len op het mo­ment dat je in een nood­si­tu­a­tie te­recht komt.

Bij een bos­brand:

• Luis­ter naar de lo­ka­le ra­dio. Zij ge­ven vaak ex­tra in­for­ma­tie over vei­li­ge vlucht­rou­tes.

Bij een or­kaan of ty­foon:

• Zet een tas met spul­len klaar voor het ge­val je ge­ë­va­cu­eerd wordt en zorg dat je de vlucht­rou­tes van de plek waar je bent kent.

Bij een aard­be­ving:

• Als je bui­ten bent: zoek een open plek en maak je­zelf klein. Wacht dan tot het schud­den ge­stopt is.

• Als je bin­nen bent: schuil on­der een ste­vi­ge ta­fel of bu­reau of ga in een ste­vi­ge deur­post staan.

Meer tips vind je op de web­si­te van het Ro­de Kruis

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.