ZO HOUD JE ’T VOL

Metro Holland (Holland) - - News -

Vijf tips van IkPas-cam­pag­ne­lei­der Mar­tijn Plan­ken, zo­dat je die al­co­hol­stop vol­houdt:

1. Weet waar­om je het doet

Maak voor je­zelf dui­de­lijk wat je wil be­rei­ken. Je kunt bij­voor­beeld een maand geen al­co­hol drin­ken om­dat je een goed voor­beeld wil ge­ven aan je kin­de­ren of om­dat je wil ont­dek­ken of je ook zon­der zou kun­nen.

2. Zoek een bud­dy

„Doe het niet al­leen. Zoek een vriend, fa­mi­lie­lid of ken­nis die ook en­thou­si­ast is. Dat mo­ti­veert en maakt het een stuk min­der saai.”

3. Ver­tel an­de­ren dat je niet drinkt

„Als men­sen we­ten dat je niet drinkt, zul­len ze je ook geen drank­je aan­bie­den. Dat maakt het niet-drin­ken een stuk mak­ke­lij­ker.”

4. Be­denk wat je wél gaat drin­ken

„Ga op su­per­marktsa­fa­ri en pro­beer eens wat an­ders. Ik kwam er 1 ja­nu­a­ri ach­ter dat een Ja­pan­se thee net zo lek­ker is bij sus­hi als een bier­tje.”

5. Ac­cep­teer moei­lij­ke mo­men­ten

„Je mag balen. Maar geef niet toe. Zin in al­co­hol komt op, maar gaat ook weer weg.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.