1,2 MIL­JOEN KILO CONTAINERAFVAL OPGERUIMD

Metro Holland (Holland) - - News -

Over­boord ge­sla­gen con­tai­ners van het schip MSC Zoe wor­den nog steeds ge­bor­gen. Opruim­ploe­gen heb­ben in de af­ge­lo­pen week 1,22 mil­joen kilo af­val uit de ‘ver­lo­ren’ con­tai­ners ver­za­meld. De spul­len la­gen op de stran­den van Ter­schel­ling, Vlie­land, Ame­land en Schier­mon­nik­oog, in de Noord­zee en de Wad­den­zee en bij het vas­te­land van Gro­nin­gen en Fries­land. De Zwit­ser­se re­de­rij MSC, de ei­ge­naar van het schip, spreekt van een ,,op­ruim­ope­ra­tie zon­der weer­ga.” Bij­na drie­hon­derd con­tai­ners vie­len vo­ri­ge week van het schip.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.