GROOT­STE PRO­TEST OOIT

Metro Holland (Holland) - - News -

Nog nooit kwa­men er in Ne­der­land zo­veel men­sen op de been voor één de­mon­stra­tie als op 29 ok­to­ber 1983. Door het ini­ti­a­tief van het Ko­mi­tee Kruis­ra­ket­ten Nee wa­ren er maar liefst 550.000 be­to­gers op de been op het Ma­lie­veld in Den Haag om te pro­tes­te­ren te­gen de plaat­sing van kruis­ra­ket­ten van de NA­VO en kern­wa­pens. Het ef­fect mocht er we­zen. Van de vijf lan­den waar de NA­VO de ra­ket­ten wil­de plaat­sen, ge­beur­de dat uit­ein­de­lijk al­leen in Ne­der­land niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.