Zz­z­zz­laap­pro­ble­men

De één kan over­al tuk­ken, de an­der heeft juist de grootste pro­ble­men om ge­noeg uren te ma­ken. ,,Slaap­pro­ble­men kun­nen zor­gen voor emo­ties, prik­kel­baar­heid, een ge­brek aan scherp­te en in de war zijn­de or­ga­nen. Goed sla­pen is van le­vens­be­lang.’’

Metro Holland (Holland) - - Voorzijde Pagina -

Bu­ma Cul­tuur heeft bur­ge­mees­ter Abou­ta­leb van Rot­ter­dam uit­ge­no­digd om vol­gen­de week op het mu­ziek­fes­ti­val Eu­ro­so­nic Noor­der­slag in Gro­nin­gen in de­bat te gaan met Ne­der­land­se rap­pers. In zijn nieuw­jaars­toe­spraak he­kel­de Abou­ta­leb rap­pers die vuur­wa­pen­ge­weld op­he­me­len. ,,He­laas is het zo dat in de rapsce­ne vuur­wa­pens re­gel­ma­tig ver­heer­lijkt wor­den. Zij scho­te­len on­ze jeugd soms het beeld voor dat het cool is om een wa­pen te be­zit­ten." Aan­lei­ding voor Abou­ta­lebs op­roep is de ge­weld­da­di­ge dood van de 31-ja­ri­ge Rot­ter­dam­se rap­per Feis in de nieuw­jaars­nacht. Bu­ma Cul­tuur zegt be­grip te heb­ben voor de zor­gen van de Rot­ter­dam­se bur­ger­va­der, ge­zien re­cen­te vuur­wa­pe­nin­ci­den­ten. ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.