Ver­maar­de Zon­ne­bloe­men Vincent van Gogh naar Ja­pan

Metro Holland (Holland) - - Metro -

Het we­reld­be­roem­de schil­de­rij Zon­ne­bloe­men dat Vincent van Gogh in 1888 maak­te, gaat voor het eerst naar Ja­pan. Het wordt in 2020, te­gen de ach­ter­grond van de Olym­pi­sche Spe­len in de Ja­pan­se hoofd­stad, ge­toond in mu­sea in To­kio en Osa­ka. Het zal deel uit­ma­ken van een col­lec­tie van cir­ca zes­tig schil­de­rij­en die vol­gend jaar naar Ja­pan gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.