Hof: pro­ces Wil­ders gaat door

Metro Holland (Holland) - - Metro -

Het ge­rechts­hof in Den Haag heeft gis­te­ren be­paald dat het pro­ces in ho­ger be­roep te­gen PVV-lei­der Geert Wil­ders over diens uit­spra­ken over Ma­rok­ka­nen door kan gaan. Wil­ders had het hof ge­vraagd het OM niet-ont­van­ke­lijk te ver­kla­ren, om­dat er spra­ke zou zijn van on­toe­laat­ba­re po­li­tie­ke in­men­ging bij de be­slis­sing tot ver­vol­ging over te gaan. Het hof vindt dat die stel­lin­gen na­der on­der­zocht moe­ten wor­den. Wil­ders had wel suc­ces om oud-mi­nis­ter van Jus­ti­tie en Vei­lig­heid Ivo Op­stel­ten en voor­ma­lig OMtop­man Herman Bol­haar als ge­tui­ge te la­ten ho­ren. Wil­ders had daar­om ver­zocht, om te kun­nen on­der­zoe­ken of de po­li­tiek zich heeft be­moeid met de be­slis­sing hem te ver­vol­gen. ,,De zaak had ge­woon be­gra­ven moe­ten wor­den'', al­dus Wil­ders. ,,Maar nu het toch door­gaat, is dit be­ter dan niets.'' Van­af 25 ju­ni wor­den er twaalf zit­tings­da­gen uit­ge­trok­ken. Uit­spraak: 11 ok­to­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.