Su­zan­ne Schul­ting op EK: ’Ik wil geen een­dags­vlieg zijn’

Metro Holland (Holland) - - Metro -

Su­zan­ne Schul­ting maakt op de EK short­track, die van­daag in Dord­recht start, een ge­mo­ti­veer­de in­druk. De Olym­pisch kampioen op de 1.000 me­ter wil heel graag la­ten zien dat die ti­tel geen toe­val was. ,,Ik ben voor mijn ge­voel ster­ker dan vo­rig jaar. Ik wil la­ten zien struc­tu­reel tot de we­reld­top te be­ho­ren'', al­dus de 21-ja­ri­ge Frie­zin.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.