Ex­treem win­ter­weer in Al­pen houdt aan

Metro Holland (Holland) - - Metro -

De drei­ging van het win­ter­weer in het Al­pen­ge­bied wordt steeds gro­ter. In Duits­land en Oostenrijk zijn he­le dor­pen door de sneeuw af­ge­slo­ten van de bui­ten­we­reld. In­mid­dels is ook het la­wi­ne­ri­si­co in de re­gio Salz­burg op­ge­schaald naar 5. Dit is het hoog­ste ni­veau en komt zel­den voor. De au­to­ri­tei­ten waar­schu­wen voor ex­treem la­wi­ne­ge­vaar. Woens­dag over­leed een 16-ja­ri­ge ski­ër in Sankt Anton am Ar­l­berg. Hij werd voor de ogen van zijn ou­ders mee­ge­sleurd door een la­wi­ne. In gro­te de­len van de Al­pen geldt co­de rood. Het ex­tre­me win­ter­weer houdt voor­lo­pig aan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.