Zwa­re brand­won­den voor Sjin­kie Knegt

Metro Holland (Holland) - - Metro -

Short­trac­ker Sjin­kie Knegt is per am­bu­lan­ce naar het zie­ken­huis ge­bracht na­dat hij der­de­graads­brand­won­den op heeft ge­lo­pen. De­ze liep hij op toen hij in zijn huis een hout­ka­chel aan­stak. Hier­bij vat­te zijn kle­ding vlam met zwa­re ver­won­din­gen tot ge­volg.

Het on­ge­luk vond gis­ter­mid­dag plaats in zijn huis in het Frie­se Ban­te­ga. De on­for­tuin­lij­ke short­trac­ker werd ge­wond in de woon­ka­mer aan­ge­trof­fen door zijn vrouw.

Pech voor Knegt

Het is niet de eer­ste keer dit schaats­sei­zoen dat Sjin­kie Knegt door een on­ge­val in de hui­se­lij­ke kring ge­bles­seerd raak­te. Vo­ri­ge maand scheur­de de 29-ja­ri­ge short­trac­ker twee spie­ren na­dat zijn lin­ker­been tus­sen een hef­truck en een ko­zijn be­kneld raak­te. Het her­stel van de spier­scheu­ring zou on­ge­veer tot maart du­ren, waar­door hij op tijd fit zou zijn om mee te doen aan het WK in So­fia.

De ver­won­din­gen die Knegt gis­te­ren op­liep zit­ten op ver­schil­len­de plek­ken van zijn li­chaam. De spor­ter, die op de Olym­pi­sche Spe­len van Py­e­ong­chang nog zil­ver won op de 1.500 me­ter, wordt be­han­deld op de brand­won­den­af­de­ling van het Marti­ni Zie­ken­huis in Gro­nin­gen. Zijn lin­ker­been is er het slecht­ste aan toe. Daar gaat het om der­de­graads brand­won­den, meldt schaats­bond KNSB. Zij kun­nen nog niet in­schat­ten hoe lang het her­stel gaat du­ren.

Bonds­coach Jeroen Ot­ter heeft de an­de­re Ne­der­land­se short­trac­kers gis­ter­mid­dag gein­for­meerd over Knegt. Zij doen van­af van­daag mee aan de EK in Dord­recht.

Bij een der­de­graads brand­wond is zo­wel de op­per­huid als de le­der­huid vol­le­dig be­scha­digd. De kleur is wit, zwart of bei­ge/bruin. Om­dat de ze­nu­wen zijn aan­ge­tast, is de wond vol­gens Brand­won­den­zorg Ne­der­land nau­we­lijks pijn­lijk. Er zit meest­al wel een twee­de­graads brand­wond om­heen die zeer pijn­lijk kan zijn.

MI­NIS­TER ARIE SLOB VAN ON­DER­WIJS GAAT HET MAK­KE­LIJ­KER MA­KEN VOOR HAVOSCHOLIEREN OM DOOR TE STRO­MEN NAAR HET VWO.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.