ZWEED­SE PRIJSPUZZEL ZO DOE JE MEE!

Metro Holland (Holland) - - Metro -

Geef dan de op­los­sing van de Zweed­se puz­zel door, je kunt el­ke dag zo vaak mee­doen als je wilt! Geef je op­los­sing door vóór 14 jan 2019 via 0909 – 50 50 326 (45 ct. per ge­sprek)

Op www.denk­sport.nl/me­tro wor­den de prijs­win­naars ge­pu­bli­ceerd. Prij­zen zijn niet in te wis­se­len voor geld en over de uit­slag kan niet wor­den ge­cor­res­pon­deerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.