Ho­tel­in­fo

Metro Holland (Holland) - - News -

• Lo­ca­tie. Song­jiang, Shang­hai, Chi­na.

• Ken­mer­ken.

Het pro­ject heeft fa­ci­li­tei­ten voor ex­tre­me spor­ten, een be­zoe­kers­cen­trum en een ster­ren­ho­tel met en­ke­le on­der­wa­ter­ka­mers.

• Vloe­ren.

Van de acht­tien ver­die­pin­gen van het ho­tel, zijn er zes­tien on­der­gronds (waar­van twee on­der wa­ter).

• Bouw­tijd.

Het duur­de tien jaar om het pro­ject te vol­tooi­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.